iLounge | Newsy | UE bada algorytmy mediów społecznościowych z nowym podziałem
Newsy
Sophia Stark

Sophia Stark · 04/19/23

UE bada algorytmy mediów społecznościowych z nowym podziałem

UE uruchomiła nową jednostkę badawczą do badania algorytmów mediów społecznościowych i sztucznej inteligencji.UE bada algorytmy mediów społecznościowych z nowym podziałem

Unia Europejska utworzyła nową jednostkę badawczą, Europejskie Centrum Przejrzystości Algorytmicznej (ECAT), aby badać algorytmy wykorzystywane przez Facebook, Instagram i TikTok. Podział ten zajmie się i rozwiąże problemy monopolu władzy i wpływów platform w skali globalnej.

Nowe rozporządzenie wprowadzi obowiązkową przejrzystość usług cyfrowych, a portale społecznościowe będą musiały otwarcie mówić o działaniu swoich algorytmów sztucznej inteligencji, aby uniknąć kar. ECAT będzie monitorować systemy rekomendacji oparte na sztucznej inteligencji, a także zwracać uwagę na nieodpowiednie treści.

Nadrzędnym celem wyznaczonym przez UE jest wyznaczenie nowych standardów bezpieczeństwa w Internecie, a także zapewnienie przejrzystości, niedyskryminacji i poszanowania praw podstawowych w korzystaniu z systemów sztucznej inteligencji w UE.

W miarę wzrostu wykorzystania sztucznej inteligencji praca nowej grupy będzie nabierać coraz większego znaczenia w zapewnieniu, że nowe technologie będą wykorzystywane w sposób bezpieczny, etyczny i korzystny dla wszystkich. W związku z tym ECAT udzieli wskazówek przedsiębiorstwom i agencjom rządowym w zakresie wdrażania systemów sztucznej inteligencji.

Ponadto mają uprawnienia do prowadzenia dochodzeń i nakładania sankcji na firmy, które naruszają przepisy UE dotyczące przejrzystości i odpowiedzialności w zakresie sztucznej inteligencji.

źródło: techcrunch